• LINE : @CHATCHAI
 • 279/57 ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
 • 087-204-6820

เช่ารถรายวัน

เช่ารถรายวัน คือ อะไร

 • บริการเช่ารถรายวัน คือ การเช่ารถยนต์แบบระยะสั้นๆ ประมาณ 2-3 วัน โดยทั่วไปมักจะเช่าไม่เกิน 7 วัน ข้อดีของการเช่ารถรายวันคือ การประหยัดค่าใช้จ่าย โดยผู้เช่าจ่ายค่าเช่ารถยนต์ตามจำนวนวันที่ใช้งานจริง ซึ่งการเช่ารถยนต์รายวันจะใช้หลักการนับเวลา 24 ชั่วโมง เป็นการเช่ารถยนต์ 1 วัน เช่น เรารับรถยนต์ วันจันทร์ เวลา 10.00 น. ก็สามารถไปคืนรถยนต์ ในวันอังคาร เวลา 10.00 น. ถือเป็นการเช่ารถยนต์ครบ 1 วันพอดี การเช่ารถยนต์รายวันแบบขับเองเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางที่มาทำธุระ ยกตัวอย่าง หากเราต้องไปพบลูกค้าที่เชียงใหม่ แบบไปถึงเย็นแล้ว นอนพัก 1 คืน แล้วกลับตอนเย็นของอีกวัน ก็ถือเป็นการเช่ารถ 1 วัน
 • การเช่ารถรายวัน แบบขับเอง ให้ความเป็นส่วนตัวสูง ผู้เช่าสามารถออกแบบและวางแผนการเดินทาง ได้เอง มีความยืดหยุ่น การเช่ารถประเภทนี้จึงได้รับความนิยมสูง การเช่ารถรายวันไปท่องเที่ยว ไปพบลูกค้า ไปทำธุระ ก็จะช่วยในแผนงานของเราสำเร็จและราบรื่น เหตุผลเหล่านี้ การเช่ารถรายวัน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักเดินทาง สำหรับผู้ที่เช่ารถยนต์หลายวัน แนะนำ เช่ารถรายเดือน  จะคุ้มค่าและได้ราคาที่ถูกกว่า

อยากเช่ารถรายวัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้เช่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารในการเช่ารถรายวันไปแสดงที่บริษัทรถเช่า ดังนี้

เอกสารเช่ารถรายวันสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรเครดิต ใช้ในการรูดค่าเช่า

เอกสารเช่ารถรายวันสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ออกให้ไม่เกิน 30 วัน

เอกสารเช่ารถรายวันสำหรับนักศึกษา

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรนักศึกษา
 4. แสดงสถานะการศึกษา โดยการ login เข้าเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา

เอกสารเช่ารถรายวันสำหรับนักเดินทาง

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. ตั๋วเครื่องบิน ขามาและขากลับ จำดัดสิทธิ์เช่าได้แค่รถยนต์ขนาดเล็ก

เอกสารเช่ารถรายวัน สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. สำเนาใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
 4. ใบเครมรถยนต์ที่บริษัทประกันออกให้
 5. ใบรับรถที่อู่/ศูนยบริการออกให้

เอกสารเช่ารถยนต์รายวันสำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน.
 2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
 4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
 7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

หมายเหตุ เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีมีผู้ขับเสริม จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วย

เงินมัดจำในการเช่ารถยนต์รายวัน

 1. รถยนต์เล็ก 1,200-1,500 cc มัดจำ 5,000 บาท
 2. รถยนต์กลาง-ใหญ่ 1,600-2,000 cc มัดจำ 10,000 บาท
 3. รถยนต์กระบะ /รถตู้ /SUV มัดจำ 10,000 บาท
 4. รถยนต์ Benz /BMW มัดจำ 20,000 บาท

หมายเหตุ เงินมัดจำได้คืนภายใน 24 ชั่วโมง โดยการโอนเข้าบัญชีผู้เช่า

เช่ารถรายวัน สามารถรับรถ-คืนรถยนต์ได้ที่ไหน

ที่ ECOCAR rent-a-car เรามีสาขาให้บริการเช่ารถรายวัน 10 สาขา ดังนี้

 1. สำนักงานใหญ่ดอนเมือง รับรถยนต์ที่สาขา หรือ รับที่สนามบินดอนเมือง ก็ได้
 2. สาขาสุวรรณภูมิ รับที่สาขาหรือ สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้
 3. สาขาลาดพร้าว
 4. สาขาบางหว้า
 5. สาขานนทบุรี
 6. สาขาสมุทรปราการ
 7. สาขาเชียงใหม่
 8. สาขาอุบลราชธานี
 9. สาขาพัทยา
 10. สาขาหาดใหญ่

ข้อควรระวัง ในการคืนรถยนต์

 • ควรคืนรถยนต์ที่สาขาที่เรารับรถยนต์
 • หากคืนรถยนต์ต่างสาขา มีค่าบริการเพิ่ม
 • เวลาทำการ 08.00-20.00 น. ทุกวัน ทุกสาขา
 • เรามีบริการจัดส่งรถยนต์นอกสถานที่มีค่าบริการ 535 บาท/เที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร

เช่ารถรายวัน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

 1. น้ำมัน การเช่ารถรายวันผู้เช่าจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าเติมน้ำมันเอง โดยบริษัทรถเช่า ECOCAR rent-a-car เราจะเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถัง ตอนคืนรถยนต์ ผู้เช่ามีหน้าที่เติมน้ำมันคืนให้เต็มถัง หากคืนน้ำมันไม่เต็มถัง มีค่าปรับ ดังนี้
  -รถยนต์ 1,200 cc มีค่าปรับน้ำมัน 214 บาท/ขีด
  -รถยนต์ 1,500 cc มีค่าปรับน้ำมัน 268 บาท/ขีด
  -รถยนต์ 1,800 cc มีค่าปรับน้ำมัน 321 บาท/ขีด
  -รถยนต์ 2,000 cc มีค่าปรับน้ำมัน 535 บาท/ขีด
  -รถกระบะ / SUV /รถตู้ มีค่าปรับน้ำมัน 535 บาท/ขีด
  -รถยนต์ Benz/BMW มีค่าปรับน้ำมัน 856 บาท/ขีด
 2. การคืนรถล่าช้า โดยทั่วไปเราอยากให้ผู้เช่าคืนรถยนต์ตรงเวลา เพื่อการนัดหมายส่งมอบรถยนต์ที่ตรงเวลาสำหรับลูกค้าคนถัดไป หากผู้เช่าคืนรถยนต์ล่าช้า จะมีค่าปรับ ดังนี้
  -รถยนต์ 1,200 cc มีค่าปรับล่าช้า 214 บาท/ชั่วโมง
  -รถยนต์ 1,500 cc มีค่าปรับล่าช้า 268 บาท/ชั่วโมง
  -รถยนต์ 1,800 cc มีค่าปรับล่าช้า 321 บาท/ชั่วโมง
  -รถยนต์ 2,000 cc มีค่าปรับล่าช้า 535 บาท/ชั่วโมง
  -รถกระบะ/SUV /รถตู้ มีค่าปรับล่าช้า 535 บาท/ชั่วโมง
  -รถยนต์ Benz/BMW มีค่าปรับล่าช้า 856 บาท/ชั่วโมง
  หมายเหตุ หากคืนรถยนต์ล่าช้าเกิน 4 ชั่วโมง จะคิดเป็นการเช่ารถเพิ่ม 1 วัน ผู้เช่าควรระมัดระวัง
 3. ประกันภัย รถเช่าทุกคันมีประกันภัยพื้นฐาน (CDW : Collision Damage Waiver) ที่ให้ความคุ้มครองคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาลทั้ง 2 ฝ่าย  แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายในการซ่อมรถคันที่เช่า ดังนั้น หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยจะถูกริบเงินมัดจำ เพื่อป้องกันค่าใช้จ่าย หรือ ความเสี่ยงที่จะถูกริบเงินมัดจำ ผู้เช่ามีอีกทางเลือกโดยการซื้อประกัน SCDW : Super Collision Damage Waiver ที่จะช่วยให้ไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหาย ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท แต่ถ้ารถยนต์มีอุบัติเหตุหนัก เช่น ไฟไหม้ เครมซาก รถหาย อุบัติเหตุหนัก มีค่าใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท ผู้เช่าต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน นอกจากนี้จะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายยางรถยนต์หากเสียหาย  

หากต้องการซื้อประกัน SCDW เพิ่ม มีราคาดังนี้
-รถยนต์ 1,200 cc ราคา 214 บาท/วัน
-รถยนต์ 1,500 cc ราคา268 บาท/วัน
-รถยนต์ 1,800 cc ราคา 321 บาท/วัน
-รถยนต์ 2,000 cc ราคา 535 บาท/วัน
-รถกระบะ/SUV /รถตู้ ราคา 535 บาท/วัน
-รถยนต์ Benz/BMW  ราคา 856 บาท/วัน

ทำไมจึงต้องเช่ารถรายวันกับเรา

 1. มีความมั่นคง เราดำเนินธุรกิจรถเช่ามาแล้ว 8 ปี จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท
 2. มีรถหลายรุ่น เรามีรถยนต์ให้เลือกเช่า 600 คัน มี 22 รุ่นย่อย ให้เลือกเช่า
 3. มี 10 สาขาให้บริการ โดยเฉพาะที่กรุงเทพ เรามี 6 สาขาซึ่งเป็นบริษัทรถเช่าที่มีสาขามากที่สุดในกรุงเทพ
 4. พนักงาน 60 คน คอยให้บริการทุกสาขา 08.00-20.00 น. ทุกวัน
 5. รถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี รับประกันคุณภาพรถยนต์ โดยรถมีการบำรุงรักษาทุก 10,000 km
 6. ส่งมอบรถยนต์ ตรงเวลา คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

คำถามที่มักพบบ่อยในการเช่ารถรายวัน

 1. คืนเงินมัดจำตอนไหน
  -บริษัทมีนโยบายการคืนมัดจำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคืนรถยนต์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า
 2. เงินมัดจำจะถูกปรับไหม
  -หากผู้เช่าทำตามเงื่อนไขการเช่า จะไม่ถูกปรับเงินมัดจำ
  -หากผู้เช่าคืนรถล่าช้า หรือ เติมน้ำมันไม่เต็มถัง จะถูกหักจากเงินมัดจำ
  -หากผู้เช่านำรถไปเฉี่ยว ชน มีอุบีติเหตุ และไม่ได้ซื้อประกัน SCDW เพิ่ม จะถูกริบเงินมัดจำ
 3. ซื้อ SCDW แล้ว มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มไหม
  -ค่าปะยาง ค่าเปลี่ยนยาง ซึ่งประกันภัยไม่คุ้มครอง
  -ค่ารถยก รถลากที่เกินวงเงิน หรือ ระยะทางของ บริษัทประกันภัย
  -ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม หากรถยนต์มีอุบัติเหตุหนัก และมีวงเงินการซ่อมมากกว่า 20,000 บาท ผู้เช่าต้องชำระเอง
 4. รถทดแทน มีไหม
  -หากรถที่เช่าไปไม่สามารถใช้งานได้ จากเครื่องยนต์ เรามีรถทดแทน ให้ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรุงเทพ และ 48 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด
  -หากรถชน มีอุบัติเหตุ ไม่มีรถทดแทน ถือว่าสัญญาเช่าเดิมสิ้นสุด ถ้าผู้เช่าต้องการเช่าให้ทำสัญญาเช่าคันใหม่
 5. รถคันที่เช่าไปหาย
  -ผู้เช่าต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ ที่รถยนต์หาย
  -ผู้เช่าต้องจ่ายชำระเงิน ตามมูลค่ารถยนต์ คันที่หาย
 6.