• LINE : @CHATCHAI
  • 279/57 ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
  • 087-204-6820

ร่วมงานกับเรา

CHATCHAI CAR เราคือบริษัทขายรถยนต์มือสอง จากการใช้งานในการเป็นรถยนต์ให้เช่า ที่มีความมุ่งมั่นจะสร้างแบรนด์และการบริการ อย่างมืออาชีพ เรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทขายรถยนต์มือสอง ที่ไว้วางใจ ซึ่งทางเราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นสู่การเป็นที่หนึ่ง มาร่วมทีมกับเรา “สมัครงาน” ดังต่อไปนี้

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ลักษณะงาน

1.ให้บริการ ต้อนรับลูกค้าในบริษัท อธิบายข้อมูล เอกสารและการใช้งานรถยนต์ให้กับลูกค้า
2.ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้านอกสถานที่
3.ดูแลและติดตามการใช้งานรถยนต์ของลูกค้า
4.จัดเตรียมความพร้อมและวางแผนการบำรุงรักษารถยนต์
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 26-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช . ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
4. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับดี
5. มีทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม
6. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
8. มีใบขับขี่รถยนต์

Graphic Design จำนวน 1 ตำแหน่ง

คำบรรยายลักษณะงาน

1.ออกแบบงานกราฟฟิกลงเว็บไซต์ ,Facebook,You tube ,blogger ,Line@
2.ออกแบบงานกราฟิก ในสื่อสิ่งพิมพ์ off line อื่นๆ เช่น แผ่นพับ โบชัวร์
3.ปรับปรุง ออกแบบ และจัดเรียงเนื้อหาใน webpage ให้สวยงาม
4.ทำ infographic ลงในเว็บไซน์และ social media

คุณสมบัติ

1.ประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิกอย่างน้อย 3 ปี
2.ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์,มัณฑศิลป์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
3.เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี
4.ใช้งาน Graphic design program เช่น Photoshop ,illustrator ได้อย่างดี
5.สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง เว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
6.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
7.มีความเข้าใจงานการตลาดออนไลน์ ,การสร้างแบรนด์
8.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี(ทำงานร่วมกับ content creator ,SEO specialist ,marketing manager)
9.มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มีความรับผิดชอบสูง และทำงานในภาวะกดดันได้
10.เรียนรู้ อยู่เสมอ

-หากสามารถตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาพิเศษ
-หากสามารถปรับปรุงแก้ไข เว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ จะพิจารณาพิเศษ
-สามารถถ่ายภาพได้ จะพิจารณาพิเศษ